Welkom op de website van DTV

De website is geheel vernieuwd en professioneel opgebouwd. We horen graag uw opmerkingen over deze verbetering of misschien suggesties voor onze partij DTV.

Er komen forse bezuinigingen aan voor de komende jaren, maar DTV zal blijven opkomen voor alle inwoners. Mensen die in de knel komen kunnen op DTV rekenen, maar wij rekenen ook op U bij de komende verkiezingen. Want.... "De kiezer beslist".  Als u ons de afgelopen jaren hebt gevolgd, dan weet u...DTV dat is't. 

 

DTV is een locale partij die:

  • Dorpen leefbaar wil houden;

  • Toerisme verder wil ontwikkelen;

  • Veere groen en open wil houden;

  • Ondernemers kansen op een inkomen wil bieden;

  • Organisaties en vrijwilligerswerk wil steunen;

  • Ouderen / inwoners bijstand, zorg en veiligheid wil bieden.


“DTV - Constructief waar het kan, kritisch waar het nodig is”