Privacyverklaring vereniging DTV website DTVeere.nl

Uw privacy is voor Dorpsbelangen en Toerisme Veere (DTV) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website dtveere.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met DTV via ons algemene e-mailadres dtv@zeelandnet.nl of bel: +31(0)118 592 181.

Contactformulier en Nieuwsbrief

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of bijvoorbeeld aangeven dat u lid wilt worden van onze partij.
Hiervoor gebruiken wij in beginsel uw e-mailadres, telefoonnummer en naw-gegevens. Deze hebben wij nodig om goed op u te kunnen reageren. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes en informatie gerelateerd aan onze politieke partij. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.

Reclame

Wij willen u mogelijk graag aanbiedingen sturen of u op de hoogte brengen van nieuwe ontwikkelingen in de gemeente Veere. Dit doen wij eventueel:

 • per post
 • per e-mail
 • via social media
 • per telefoon

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze informatie. In elke brief staat hoe dat moet. E-mails zoals nieuwsbrieven bevatten een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. U kunt dit ten alle tijde aangeven, bijvoorbeeld als u gebeld wordt of op enig andere manier benaderd wordt.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Cookies

Wij gebruiken cookies op deze website. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen. De mogelijkheid bestaat dat sommige functionaliteit van de website dan niet meer correct werkt.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord en / of toegang tot gebruikersgegevens worden afgeschermd d.m.v. een login-token. 
 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart afgeschermd systeem. Wij nemen fysieke maatregelen zoals de opslag in een beveiligd datacenter.
 • Gegevensuitwisseling vindt via onze website en / of applicaties alleen plaats via beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SLL), waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd indien u persoonsgegevens invoert.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens onderaan deze pagina.

U hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Dorpsbelangen en Toerisme Veere (DTV)
E-mailadres: dtv@zeelandnet.nl
Telefoonnummer: +31(0)118 592 181.

 

* Laatste aanpassing: 21 mei 2018